ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε ότι στη λίστα με τις ΣΕ (συχνές ερωτήσεις) θα βρείτε απάντηση στις κυριότερες ερωτήσεις που αφορούν τα προϊόντα μας. Επιλέξτε το είδος προϊόντος που σας ενδιαφέρει.

Η τεχνική ασφάλεια της πλατφόρμας CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE έχει τελειοποιηθεί.

Για τον λόγο αυτό, η CONCORD ζητά από όλους τους πελάτες που έχουν την πλατφόρμα CONCORD ISOFIX-BASE INTENSE να έλθουν σε επαφή με τον διανομέα CONCORD της περιοχής τους για να διενεργήσει μία δωρεάν αξιολόγηση της ISOFIX-BASE τους και να προχωρήσει, αν χρειαστεί, στην προσαρμογή της.
Τόσο τα συστήματα υποστήριξης όσο και τα αντίστοιχα καθίσματα αυτοκινήτου πρέπει να χρησιμοποιούνται για λόγους ασφαλείας στο εσωτερικό του αυτοκινήτου για παιδιά μικρότερα των 12 ετών ή που δεν υπερβαίνουν τα 150 cm ύψος.
Υπάρχουν συνολικά 4 κατηγορίες καθισμάτων για παιδιά, που διαχωρίζονται μεταξύ στους σύμφωνα με συγκεκριμένες σωματικές παραμέτρους.  Το πορτμπεμπέ τοποθετείται πάντα με φορά αντίθετη από την κατεύθυνση της κίνησης και χρησιμοποιείται για παιδιά με βάρος έως 13 kg (κατηγορία 0+). Χάρη στο σύστημα αυτό, τα μικρά παιδιά κάθονται με μεγάλη ασφάλεια στο αυτοκίνητο και, για τον λόγο αυτό, το κάθισμα πρέπει να αλλαχθεί από τη στιγμή που το κεφάλι του παιδιού προεξέχει από το κάθισμα ή όταν φθάσει τα 13 kg.

Στην επόμενη κατηγορία, την κατηγορία Ι, περιλαμβάνονται τα συστήματα ασφαλείας για παιδιά με βάρος από 9 έως 18 kg (μέχρι 4 ετών, περίπου).

Τα καθίσματα αυτά μπορούν να στερεωθούν στο αυτοκίνητο, τόσο με τη ζώνη ασφαλείας του αυτοκινήτου, όσο και με το σύστημα Isofix, και το παιδί συγκρατείται μέσω ενός συστήματος με ιμάντες, ενσωματωμένο στο κάθισμα.

Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να τεντωθεί όσο γίνεται περισσότερο πάνω στο σώμα του παιδιού. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί οποιαδήποτε υπερφόρτωση λόγω απώλειας της ζώνης. Το παιδικό κάθισμα πρέπει να είναι στερεωμένο στο αυτοκίνητο όσο το δυνατόν πιο σταθερά.

Συνήθως, αυτά τα καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά προσφέρουν τη δυνατότητα να ρυθμίζεται η θέση του παιδιού ανάμεσα σε μία κάπως όρθια και σε μία πιο ύπτια.

Στις επόμενες κατηγορίες, II και III, (από 15 έως 36 kg, από 3 έως 12 ετών περίπου) συμπεριλαμβάνονται, κυρίως, τα επονομαζόμενα καθίσματα υποστήριξης με πλάτη ή με προσκέφαλο. Με το σύστημα αυτό, τα παιδιά συγκρατούνται με την κανονική ζώνη τριών σημείων του οχήματος. Για τον λόγο αυτό, πρέπει πάντα να ελέγχεται ότι η ζώνη περνά πάνω από το κέντρο του ώμου του παιδιού και ότι, αν το παιδί κοιμηθεί, δεν θα στηριχθεί πάνω στη ζώνη. Αν υο παιδί κουνιέται, ο ιμάντας ώμου πρέπει πάντα να τοποθετείται τεντωμένος από τον αυτόματο μηχανισμό περιέλιξης. Τα συστήματα αυτά είναι χρήσιμα μόνο για παιδία ηλικίας από 4 περίπου ετών και άνω. Τα καθίσματα υποστήριξης πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες οπές για το πέρασμα του ιμάντα λεκάνης. Κατ' αυτόν τον τρόπο, η ζώνη αυτή περνά μέσα από αυτές και, σε περίπτωση ατυχήματος, δεν μπορεί να γλιστρήσει προς την περιοχή της κοιλιάς.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών μάς παρέχουν μία κατατοπιστική βοήθεια για την αγορά του καθίσματος αυτοκινήτου για παιδιά. Καθώς δεν εφαρμόζουν όλα τα καθίσματα για παιδιά το ίδιο καλά σε όλα τα αυτοκίνητα, συνιστάται να κάνετε μία δοκιμή τοποθετώντας το κάθισμα και το παιδί στο αυτοκίνητο. Όσον αφορά τα συστήματα που εγκαθίστανται με φορά αντίθετη ως προς την κατεύθυνση της κίνησης (τα πορτμπεμπέ, για παράδειγμα) θα πρέπει να ελέγξετε αν το μήκος της ζώνης ασφαλείας του αυτοκινήτου είναι πράγματι επαρκές. Σας συνιστούμε να κάνετε τη δοκιμή σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα, καθώς ένα σφάλμα στον χειρισμό μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά πρέπει να είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας, ECE R 44/04 ή, τουλάχιστον, το ECE R 44/03.
Τα χρησιμοποιημένα καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά, εφόσον βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά και ότι φέρουν τόσο τις οδηγίες ασφαλείας, όσο και τη σφραγίδα ποιότητας. Τόσο ο σκελετός, όσο και το κάθισμα αυτό καθ' αυτό (αφαιρέστε το κάλυμμα) δεν πρέπει να παρουσιάζουν σχισίματα, παραμορφώσεις ή θραύσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι ιμάντες δεν πρέπει επίσης να παρουσιάζουν σχισίματα, να είναι φθαρμένοι ή οι άκρες τους να είναι ξεφτισμένες. Αυτά τα καθίσματα αυτοκινήτου μπορεί επίσης να έχουν μη ορατά ελαττώματα ή ζημιές. Για τον λόγο αυτό, δεν συνιστάται η αγορά χρησιμοποιημένων καθισμάτων αυτοκινήτου για παιδιά.

Ένα χρησιμοποιημένο κάθισμα αυτοκινήτου πρέπει να διαθέτει επίσης, οπωσδήποτε, την πιστοποίηση του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας ECE R 44/03 ή του επί του παρόντος ισχύοντος ECE R 44/04 (θα την αναγνωρίσετε από την πορτοκαλί ετικέτα δοκιμής που φέρει έναν αριθμό που πρέπει να ξεκινά από 03 ή 04), που υποδεικνύει ότι έχει διαπιστωθεί με δοκιμές ότι τηρεί τα αναβαθμισμένα κριτήρια ελέγχου, σε σχέση με την παλαιότερη έκδοση ECE R 44/02 του προτύπου. Σύσταση: Αγοράζετε χρησιμοποιημένα καθίσματα αυτοκινήτου μόνο από γνωστούς σας, καθώς είναι ευκολότερο να συλλέξετε πληροφορίες όσον αφορά τη πραγματική τους χρήση και ενδεχόμενη ακατάλληλη χρήση.

Μετά τις 8 Απριλίου 2008, τα παλιά καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά που δεν φέρουν πιστοποίηση του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας ECE R 44/03 ή ECE R 44/04 τουλάχιστον, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Γερμανία. Τα καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά με αναγνωριστικές ετικέτες παλαιότερων εγκρίσεων, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
Γενικά, η πιο ασφαλής θέση στο αυτοκίνητο για παιδιά είναι το πίσω κάθισμα.  Θα πρέπει κυρίως να επιλέγονται οι θέσεις πίσω δεξιά ή πίσω στο κέντρο, καθώς, με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να βάλετε και να βγάλετε το παιδί από το αυτοκίνητο από την πλευρά του πεζοδρομίου. Όσον αφορά τα αυτοκίνητα που διαθέτουν αερόσακους, θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή του αυτοκινήτου, οι οποίες περιέχονται στο εγχειρίδιο, καθώς οι οδηγίες για κάθε αυτοκίνητο ενδέχεται να διαφέρουν κάπως μεταξύ τους.
Γενικά, στα αυτοκίνητα που είναι εξοπλισμένα με αερόσακο συνοδηγού, τα καθίσματα για παιδιά που τοποθετούνται με φορά αντίθετη από την κατεύθυνση της κίνησης του αυτοκινήτου δεν πρέπει να τοποθετούνται στο κάθισμα του συνοδηγού. Ένας ενεργοποιημένος αερόσακος μπορεί να σπρώξει το κάθισμα πορτμπεμπέ και να προκαλέσει ακόμα και τον θάνατο του παιδιού.

Τα καθίσματα που τοποθετούνται με φορά προς την κατεύθυνση της κίνησης του αυτοκινήτου μπορούν, στις περισσότερες περιπτώσεις, να τοποθετηθούν στο κάθισμα του συνοδηγού. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, το κάθισμα του συνοδηγού θα πρέπει να έχει συρθεί όσο το δυνατόν πιο πίσω. Υπάρχουν, ωστόσο, κατασκευαστές αυτοκινήτων που απαγορεύουν την τοποθέτηση των καθισμάτων στη θέση του συνοδηγού για να αποφεύγονται πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια του παιδιού, που προκαλούνται από την ενεργοποίηση του αερόσακου. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης του αυτοκινήτου και οι ενδείξεις και οι προειδοποιήσεις που αφορούν την τοποθέτηση καθισμάτων αυτοκινήτου για παιδιά.

Η λέσχη αυτοκινήτου Γερμανίας ADAC συνιστά τη χρήση των πίσω καθισμάτων για μεγαλύτερη ασφάλεια των παιδιών. Η χρήση της θέσης του συνοδηγού πρέπει να γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για να επιβλέπεται το παιδί όταν, για παράδειγμα, δεν υπάρχει άλλος επιβάτης στο αυτοκίνητο). Στην περίπτωση αυτή, είναι απαραίτητο να αποσυνδέσετε τον αερόσακο του συνοδηγού.

Αν το όχημα διαθέτει πλευρικούς αερόσακους, είναι πολύ σημαντικό, αν το παιδί αποκοιμηθεί, να φροντίσετε να μην στηρίξει το κεφάλι του πάνω στην περιοχή ενεργοποίησης του αερόσακου. Για να αποφεύγεται αυτό, τα καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά διαθέτουν κατάλληλες θέσεις για ύπνο ή συνοδεύονται από ειδικά μαξιλάρια. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη ότι στον χώρο ανάμεσα στο κάθισμα του παιδιού και το κάλυμμα του αερόσακου δεν πρέπει να βρίσκεται κανένα αντικείμενο, όπως ρούχα, παιχνίδια, κλπ.
Καταρχήν ισχύουν τα στοιχεία βάρους που αναγράφονται στη σφραγίδα ποιότητας του καθίσματος αυτοκινήτου για παιδιά. Είναι όμως πολύ βασικό το κεφάλι του παιδιού να στηρίζεται στο κάθισμα και, σε καμία περίπτωση, να μην προεξέχει. Το κριτήριο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση των πορτμπεμπέ, καθώς τα μικρά παιδιά, λόγω της υπερφόρτωσης που μπορούν να υποστούν, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πολύ νωρίς κάθισμα που τοποθετείται με φορά προς την κατεύθυνση της κίνησης. Ο κενός χώρος για τα πόδια του παιδιού είναι, στην περίπτωση αυτή, δευτερεύουσας σημασίας.
Το κούμπωμα της ζώνης ασφαλείας των καθισμάτων αυτοκινήτου για παιδιά πρέπει να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε, στην περίπτωση ατυχήματος, να μπορεί να ανοιχτεί εύκολα από αυτόν που θα διασώσει το παιδί και για να το απελευθερώσει γρήγορα. Επομένως, το κουμπί ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να έχει έντονο κόκκινο χρώμα και να μην χρειάζεται περισσότερη δύναμη από τη μέγιστη συνιστώμενη για να ανοίξει. Από την άλλη, αυτό σημαίνει ότι το παιδί μπορεί να ανοίγει το κούμπωμα μόνο του. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να γίνει σαφές στο παιδί ότι το αυτοκίνητο κινείται μόνο όταν η ζώνη είναι κουμπωμένη. Αυτό το «εκπαιδευτικό μέτρο» μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί πολλές φορές. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν ότι δεν μπορούν να ξεκουμπώνουν τη ζώνη τους, ακόμα και όταν το όχημα είναι σταματημένο.
Τον χειμώνα, τα παιδιά φορούν συνήθως χοντρές ζακέτες ή φόρμες όταν κάθονται στα καθίσματα αυτοκινήτου. 

Εξαιτίας αυτού, υπάρχει κίνδυνος η ζώνη να μην εφαρμόζει επαρκώς στο σώμα και να πέφτει. Ιδιαίτερα αν γλιστρήσει ο ιμάντας των ώμων ή αν ο ιμάντας της λεκάνης μετατοπιστεί προς την κοιλιά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί, σε περίπτωση ατυχήματος.

Η λέσχη αυτοκινήτου Γερμανίας ADAC συνιστά για τον λόγο αυτό, τα παιδιά, αν γίνεται, να βγάζουν τα χοντρά μπουφάν και, αφού δεθούν με τη ζώνη, να σκεπάζονται με ένα μπουφάν ή μια ζακέτα όσο είναι κρύο το αυτοκίνητο. Σε κάθε περίπτωση, η ζώνη πρέπει να τοποθετείται πάνω στο σώμα του παιδιού όσο πιο σφικτά γίνεται.
Όσον αφορά τους λεκέδες, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης κάθε καθίσματος αυτοκινήτου. Τα καλύμματα υφίστανται μία φυσιολογική φθορά που εξαρτάται από τον χρόνο και τον βαθμό χρήσης τους και πρέπει να αντικαθιστώνται κατά διαστήματα. 

Έχετε υπόψη σας ότι το κάλυμμα αποτελεί συστατικό στοιχείο για την έγκριση αυτού του είδους των μηχανισμών. Για τον λόγο αυτό, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείται το αυθεντικό κάλυμμα. Τόσο τα αυθεντικά καλύμματα όσο και το σύνολο των εξαρτημάτων για τα καθίσματα αυτοκινήτου για παιδιά CONCORD διατίθενται σε εξειδικευμένα καταστήματα.
Μετά από ένα ατύχημα, το κάθισμα αυτοκινήτου για παιδιά πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως ή να αποσταλεί για έλεγχο στον κατασκευαστή μαζί με μία έκθεση του ατυχήματος.
Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες για τηλεφόρτωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.concord.de Αν δεν βρείτε εκεί τις οδηγίες που αναζητάτε, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του εντύπου επικοινωνίας.
Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά για το κάθισμά σας για παιδιά, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σας κατάστημα επιδεικνύοντας ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Αν χρειαστεί επισκευή, το εξειδικευμένο κατάστημα θα αποστείλει το κάθισμα στον κατασκευαστή.
Η περίοδος εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς. Η διάρκεια της εγγύησης εξαρτάται από τη νόμιμη διάρκεια εγγύησης στη χώρα κάθε τελικού καταναλωτή (στη Γερμανία είναι 24 μήνες).
Το είδος του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας που αντιστοιχεί σε κάθε κάθισμα για παιδιά, μπορεί να εξακριβωθεί μέσω του οκταψήφιου αριθμού έγκρισης που αναγράφεται στην πορτοκαλί ετικέτα ECE. Ο αριθμός αυτός αρχίζει με την αντίστοιχη φάση τροποποίησης του ευρωπαϊκού προτύπου ασφαλείας (03,04...) Αν ο αριθμός έγκρισης ξεκινά από 03, αντιστοιχεί σε κάθισμα με πρότυπο έγκρισης R 44/03. Αν αρχίζει από 04, κατά τον ίδιο τρόπο, αντιστοιχεί στο πρότυπο R 44/04. Και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον τα καθίσματα είναι σε καλή κατάσταση, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται μετά τις 08/04/2008.
Το ύψος του ιμάντα ώμου ρυθμίζεται αυτόματα στο ύψος του προσκέφαλου. Δεν μπορεί να ρυθμιστεί μόνο του.
Το Reverso έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπινα ομοιώματα από Q0 έως Q3. (από τη γέννηση ως 105 cm ύψος)
Το Reverso έχει εγκριθεί για βάρος έως 33 kg (παιδί + κάθισμα). Εφόσον το κάθισμα έχει βάρος περίπου 10,5 kg, το παιδί, επομένως, πρέπει να ζυγίζει 22,5 kg το πολύ.
Το Reverso έχει πάρει έγκριση σύμφωνα με το πρότυπο I-SIZE.
Για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή κλίσης της πλάτης δεν μπορεί να είναι πολύ εύκολη. Καθώς δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ικανοποίηση του πελάτη, έχουμε ενημερώσει για το θέμα αυτό το τεχνικό μας τμήμα για να μας απαντήσει αν υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης.
Δεν υπάρχει πρόβλημα εφόσον η θύρα δεν είναι κόκκινη. Σας παρακαλούμε να δώσετε προσοχή στο χαρακτηριστικό κλικ κατά την εγκατάσταση.
Για την Concord, η ποιότητα των προϊόντων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Για τον λόγο αυτό, η πληροφορία αυτή έχει μεταφερθεί στο τμήμα ελέγχου ποιότητας της εταιρείας μας. Σας εγγυόμαστε ότι τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την ασφάλεια.
Το κάθισμα για παιδιά, ανάλογα με την κλίση της πλάτης, μπορεί να βρίσκεται σε κάποια απόσταση σε σχέση με το κάθισμα του αυτοκινήτου. Στο REVERSO, η μετάδοση δυνάμεων πραγματοποιείται διαμέσου του στηρίγματος ISOFIX, το πόδι του στηρίγματος και το υποπόδιο. Εφόσον η εγκατάσταση γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και όλοι οι δείκτες είναι πράσινοι, το κάθισμα είναι απόλυτα ασφαλές. Αν δεν νιώθετε ασφαλής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου αγοράσατε το κάθισμα για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών έχουμε λάβει από τους πελάτες μας φωτογραφίες με τις πιο απίθανες στάσεις πάνω στο κάθισμα. Ως ενήλικες, συχνά αγνοούμε ότι κάτι που για εμάς είναι άνετο δεν είναι απαραίτητα άνετο και για ένα παιδί, καθώς αυτό έχει διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας.
Κατά κανόνα, το κεφάλι του παιδιού στο κάθισμα μπορεί να βρεθεί σε διάφορες θέσεις: να γέρνει προς τα πίσω, στο πλάι προς μια πλευρά ή ακόμα και προς τα εμπρός. Είναι, ωστόσο, αρκετά σπάνιο να είναι το κεφάλι του παιδιού γερμένο προς τα εμπρός. Κατά γενικό κανόνα, το παιδί μετά από λίγες εβδομάδες ή μήνες αλλάζει στάση μόνο του.
Η συνήθεια αυτή, φυσικά, μπορεί να επηρεάζεται και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως η γεωμετρία και η ακαμψία του καθίσματος. Σας συνιστούμε, λοιπόν, αν νιώθετε ανησυχία, να ελέγξετε ξανά την εγκατάσταση του καθίσματος και να το ρυθμίσετε με τρόπο ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο επίπεδο.

Η ακαμψία του καθίσματος REVERSO είναι παρόμοια με αυτή άλλων καθισμάτων. Στο όχημα δοκιμών της εταιρείας μας οι γωνίες που μετρήθηκαν είχαν μέγεθος μεταξύ 52° και 62°, ενώ στο ίδιο όχημα προσαρμόστηκαν παρόμοια καθίσματα με γωνίες μεταξύ 54° και 63°.

Δεν μπορούμε να σας δώσουμε καμία σύσταση, καθώς πρέπει πάντα να τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος.
Σε περίπτωση ατυχήματος, ένα παιδί που κάθεται με φορά αντίθετη ως προς την κατεύθυνση του οχήματος, πιέζεται πάνω στο κάθισμα και ο σκελετός του καθίσματος απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης. Αν, αντίθετα, κάθεται με φορά προς την κατεύθυνση του οχήματος, το παιδί πιέζεται από το σύστημα των ιμάντων, που σημαίνει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να απορροφήσει τη δύναμη που παράγεται.
Εφόσον το REVERSO, όπως και το CONCORD AIR, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νεογέννητα, επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε μια πιο στενή ζώνη για μεγαλύτερη άνεση του νεογέννητου. Για να νιώθουν άνετα και τα μεγαλύτερα παιδιά, έχουμε τοποθετήσει επιθέματα στους ώμους.
Οι στενές ζώνες δεν παρουσιάζουν κανένα μειονέκτημα για το παιδί σας και έχουν δοκιμαστεί σε συνθήκες σύγκρουσης.
Σε αντίθεση με τα καθίσματα που τοποθετούνται με φορά προς την κατεύθυνση του οχήματος, το σύστημα 3 σημείων εδώ είναι απολύτως επαρκές. Σε περίπτωση ατυχήματος, ένα παιδί που κάθεται με φορά αντίθετη ως προς την κατεύθυνση του οχήματος, πιέζεται πάνω στο κάθισμα και ο σκελετός του καθίσματος απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της δύναμης. Αν, αντίθετα, κάθεται με φορά προς την κατεύθυνση του οχήματος, το παιδί πιέζεται από το σύστημα των ιμάντων, που σημαίνει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να απορροφήσει τη δύναμη που παράγεται. Το σύστημα 3 σημείων, επιπλέον, προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα όσον αφορά τον χειρισμό του και είναι πιο άνετο για το παιδί.
Το μαξιλαράκι υποστήριξης του καθίσματος για νεογέννητα έχει σχεδιαστεί για μωρά με ύψος, κατά προσέγγιση, μέχρι 60 cm, ενώ το μαξιλαράκι υποστήριξης για μικρά παιδιά έχει σχεδιαστεί για χρήση κατά τη μεταβατική ηλικία μεταξύ βρέφους και μικρού παιδιού και προορίζεται, κατά συνέπεια, για παιδιά με ύψος μεταξύ 60 και 80 cm.
Όταν το παιδί κάθεται με φορά αντίθετη ως προς την κατεύθυνση του οχήματος, σε περίπτωση ατυχήματος (μετωπικό ή οπίσθιο) πιέζεται πάνω στο κάθισμα και, με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται με άριστο τρόπο. Ο ρόλος της ζώνης ασφαλείας, όσον αφορά την ασφάλεια, έχει μικρότερη σημασία εδώ σε σχέση με την περίπτωση όπου το παιδί κάθεται με φορά προς την κατεύθυνση του οχήματος. Το ύψος της αγκράφας εμποδίζει επίσης το παιδί να «γλιστρήσει», γεγονός που ενέχει αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού.
Έτσι πιστεύουν πολλοί ενήλικες. Τα παιδιά, ωστόσο, προτιμούν να έχουν τα πόδια τους μαζεμένα και προστατευμένα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού γιατί νιώθουν πιο άνετα από όταν τα βάζουν να καθίσουν «σωστά». Αυτός ο τρόπος που κάθονται δεν επηρεάζει την ασφάλεια στο REVERSO.
Στην πραγματικότητα, όταν κοιτάζει πίσω το παιδί μπορεί να εστιάσει στο τοπίο για περισσότερο χρόνο. Αναλόγως τον βαθμό κλίσης του παιδιού, μπορεί να βλέπει από το πίσω τζάμι και να έχει επίσης ευρύτερο πεδίο όρασης.
Το REVERSO έχει σε ολόκληρη την περιοχή της πλάτης μεγάλες οπές εξαερισμού που επιτρέπουν την έξοδο της υγρασίας και της ζέστης που παράγονται από το παιδί.
Παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο αναζήτησης στον ιστότοπό μας για να βρείτε το πλησιέστερο σε εσάς κατάστημα.

http://el.concord.es/reseller-search/
Τα μαξιλάρια μας LUNA για τον αυχένα έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τα καθίσματα ασφαλείας για παιδιά.
Τα μαξιλάρια αυτά στηρίζουν τον αυχένα και το κεφάλι του παιδιού για να μπορεί να κοιμάται με άνεση κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο REVERSO σε όχημα που δεν διαθέτει ρητή έγκριση από το πρότυπο «i-Size», θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε αν το όχημά σας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Carfitting που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας.
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/23160322_cfl_reverso_internet.pdf
Το γεγονός ότι το όχημα δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κάθισμα είναι ακατάλληλο. Λόγω της πληθώρας οχημάτων, είναι πιθανό κάποια να μην έχουν δοκιμαστεί μέχρι σήμερα.
Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Το κάθισμα REVERSO/ REVERSO.PLUS έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το πρότυπο ECE-R129 (i-Size). Με βάση την έγκριση αυτή, τα καθίσματα μπορούν να στερεωθούν με τη ζώνη μόνο όταν πρόκειται για πορτμπεμπέ.
Για τον λόγο αυτό, το κάθισμα REVERSO/ REVERSO.PLUS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οχήματα που διαθέτουν σύστημα στερέωσης Isofix.

cfl_reverso
Όχι. Ούτε το REVERSO ούτε το REVERSO.PLUS διαθέτουν έγκριση για χρήση σε αεροπλάνα.
Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Η αλλαγή αυτή δεν έχει καμία σχέση με ζητήματα τεχνικής ασφάλειας. Από την είσοδο του REVERSO στην αγορά, οι πελάτες μας ρωτούν όλο και συχνότερα σε ποιόν λόγο οφείλονται οι στενοί ιμάντες. Ορισμένοι από τους διανομείς μας μάς πρότειναν επίσης να χρησιμοποιήσουμε πλατύτερους ιμάντες. Η Concord αναπτύσσει προϊόντα που ικανοποιούν τους πελάτες της και προσπαθεί πάντα οι παρατηρήσεις των πελατών της να έχουν αντίκτυπο στην τελειοποίηση των προϊόντων της.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η τροποποίηση αυτή δεν έχει επίπτωση στην ασφάλεια και μας χαροποιεί ιδιαίτερα που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες των πελατών μας.
Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Προφανώς, το παιδί σας δεν μπορεί να μετακινείται με το αυτοκίνητο χωρίς να είναι δεμένο με τη ζώνη. Στις περιπτώσεις αυτές, σας συνιστούμε να ακινητοποιείτε αμέσως το αυτοκίνητο σε ασφαλή χώρο, να κουμπώνετε ξανά τη ζώνη και να συμβουλεύετε το παιδί σας να μην την ξεκουμπώνει. Υπάρχει πάντα πιθανότητα ένα ανήσυχο, επιδέξιο ή δυνατό παιδί να καταφέρει να ανοίξει το κούμπωμα της ζώνης. Δυστυχώς, για νομικούς λόγους, δεν μπορεί να κατασκευαστεί ζώνη που να παραμένει εντελώς κλειστή. Η θέση του κουμπώματος, το χρώμα του κουμπιού καθώς και η δύναμη που απαιτείται για να ξεκουμπώσει, καθορίζονται με σαφήνεια στα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα. Σε περίπτωση ατυχήματος, λοιπόν, το άτομο ή τα άτομα που θα συνδράμουν τους τραυματίες θα πρέπει να μπορούν να εντοπίσουν άμεσα, ακόμα κι' αν δεν έχουν γνώσεις γύρω από τα παιδικά καθίσματα, πώς να απομακρύνουν ένα παιδί από το κάθισμά του.
Το 2015, το κάθισμα REVERSO.PLUS πέρασε τη δοκιμή Test Plus, μία διεθνώς αναγνωρισμένη δοκιμή ανεξάρτητου χαρακτήρα που διοργανώνει το Σουηδικό Ινστιτούτο Ερευνών για τις Οδικές Μεταφορές (VTI). Η δοκιμή αυτή, που αφορά μόνο καθίσματα που τοποθετούνται με φορά προς τα πίσω, μετρά τη δύναμη που δέχονται το κεφάλι και ο αυχένας των ομοιωμάτων δοκιμών σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης.
Το κάθισμα REVERSO τροποποιήθηκε με βάση τις δοκιμές αυτές και δημιουργήθηκε το νέο κάθισμα REVERSO.PLUS.
REVERSO Stiftung Warentest 11/2015: Αποτέλεσμα δοκιμής: ΚΑΛΟ (1,7)
REVERSO Stiftung Warentest 06/2016: Αποτέλεσμα δοκιμής: ΚΑΛΟ (1,7)
REVERSO.PLUS Test PLUS, Σουηδία 12/2015: Πέρασε με επιτυχία
REVERSO.PLUS Stiftung Warentest 06/2016: Αποτέλεσμα δοκιμής: ΚΑΛΟ (1,8)

Παρατηρώντας τα αποτελέσματα των δοκιμών στις οποίες υποβλήθηκαν τα καθίσματα REVERSO και REVERSO.PLUS, αναρωτιέται εύλογα κανείς για ποιο λόγο ο βαθμός του REVERSO.PLUS στη δοκιμή της Stiftung Warentest είναι ελαφρώς μικρότερος από αυτόν του REVERSO στην ίδια δοκιμή.
Εφόσον μάλιστα το REVERSO.PLUS είναι το πιο πρόσφατα σχεδιασμένο προϊόν, θα ανέμενε κανείς τα αποτελέσματά του να είναι υψηλότερα από αυτά του προγενέστερου μοντέλου.
 
Θα πρέπει να αποσαφηνιστούν ορισμένα σημεία σε σχέση με το γεγονός αυτό: 

Το κάθισμα REVERSO εξελίχθηκε με σκοπό να περάσει επιτυχώς τη σουηδική δοκιμή test PLUS.
Η δοκιμή αυτή υποβάλει σε δοκιμή το όχημα σε περίπτωση ατυχήματος και βασίζεται, ως εκ τούτου, σε κριτήρια σαφώς αυστηρότερα, ενώ παράλληλα καθορίζει οριακές τιμές πολύ χαμηλότερες όσον αφορά τη δύναμη στην οποία υποβάλλεται το κεφάλι και ο αυχένας του παιδιού σε σχέση, για παράδειγμα, με τις δοκιμές που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες όπως αυτές των λεσχών ADAC και ÖAMTC. 
Για τον λόγο αυτό, τα αποτελέσματα των σουηδικών δοκιμών test PLUS έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εμάς, καθώς στις δοκιμές αυτές μετριέται η δύναμη στην οποία μπορεί να υποβληθεί ο αυχένας του ομοιώματος σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης.
Το τελειοποιημένο μοντέλο REVERSO.PLUS πέρασε επιτυχώς αυτή τη δοκιμή test PLUS που πραγματοποιήθηκε στη Σουηδία τον Δεκέμβριο του 2015. 
Το μοντέλο REVERSO διαθέτει ένα «εργαλείο ένδειξης επιπέδου κλίσης» στην πίσω πλευρά των καθισμάτων για διευκόλυνση στερέωσης του καθίσματος στην καλύτερη θέση. Με το πέρασμα του χρόνου διαπιστώσαμε, δυστυχώς, ότι το «εργαλείο ένδειξης επιπέδου κλίσης» προκάλεσε περισσότερο σύγχυση στους χρήστες παρά διευκόλυνση στον χειρισμό του καθίσματος. Μετά από εξαντλητικές δοκιμές ασφαλείας, η εταιρεία αποφάσισε ότι το εργαλείο αυτό μπορούσε να παραληφθεί. Με την παράλειψη αυτού του εργαλείου, το κάθισμα πλέον μπορεί να τοποθετηθεί σε πιο επίπεδη θέση σε σχέση με αυτή που επέτρεπε αρχικά το «εργαλείο ένδειξης επιπέδου κλίσης» και αυτό προσφέρει σαφώς μεγαλύτερη άνεση στους πελάτες μας. Σήμερα, λοιπόν, η εταιρεία μας μπορεί να προσφέρει στους πελάτες της ένα κάθισμα μια πιο επίπεδη κεκλιμένη θέση και ευκολότερη τοποθέτηση στο αυτοκίνητο. 
Το μοντέλο REVERSO όριζε με σαφήνεια τον τρόπο ρύθμισης του καθίσματος με τη χρήση του «εργαλείου ένδειξης επιπέδου κλίσης». Με το μοντέλο REVERSO.PLUS, αντίθετα, δεν ορίζεται πλέον τέτοια διαδικασία. Για τον λόγο αυτό, κατά τη δοκιμή της Stiftung Warentest η ρύθμιση έγινε με βάση τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα αποτελέσματα της δοκιμής σύγκρουσης ήταν ελαφρώς χαμηλότερα σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και η βαθμολογία του, κατά συνέπεια, χειρότερη. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι οι τιμές ποικίλλουν πάντα ανάλογα με το όχημα και τη ρύθμιση του καθίσματος. Ακόμα, όμως, και όταν διενεργηθούν δύο δοκιμές κάτω από, φαινομενικά, ίδιες συνθήκες και με χρήση των ίδιων εγκαταστάσεων, είναι σχεδόν απίθανο τα αποτελέσματα να μην συμπίπτουν πλήρως.
Ευχαριστούμε για την ερώτησή σας. Ακολουθώντας τις συστάσεις ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, σας συνιστούμε να τεντώνετε τη ζώνη όσο το δυνατόν περισσότερο ώστε το παιδί σας να προστατεύεται στον μέγιστο βαθμό. Αν το παιδί σας είναι ιδιαίτερα επιδέξιο ώστε να καταφέρει να ενεργοποιήσει μόνο του τον κεντρικό μηχανισμό ρύθμισης, σας συνιστούμε να ακινητοποιήσετε αμέσως το αυτοκίνητο σε ασφαλή χώρο, να σφίξετε ξανά τις ζώνες και να εξηγήσετε στο παιδί σας για ποιο λόγο δεν πρέπει να το επαναλάβει. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ένα ανήσυχο, επιδέξιο ή δυνατό παιδί να καταφέρει να ενεργοποιήσει τον κεντρικό μηχανισμό ρύθμισης. Δυστυχώς, η θέση όπου τοποθετείται αυτός ο μηχανισμός ρύθμισης καθορίζεται πάντα με βάση την άνεση στη χρήση, καθώς και τη διαθεσιμότητα του μηχανισμού και την πρόσβαση σε αυτόν σε καθημερινή βάση για το παιδί.
Μπορείτε να συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του προϊόντος στην ιστοσελίδα μας:

manual_reverso_softcover
Το εγχειρίδιο χρήσης βρίσκεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα μας, κάτω από το αντίστοιχο προϊόν:
Αν το κάθισμα REVERSO έχει εγκατασταθεί σωστά, αν, δηλαδή, όλοι οι δείκτες είναι πράσινοι, μπορείτε να προχωρήσετε στη ρύθμιση ακριβείας με τη βοήθεια του «εργαλείου ένδειξης επιπέδου κλίσης». Το αν το κάθισμα REVERSO είναι σε πιο όρθια ή επίπεδη θέση όταν εγκατασταθεί, θα εξαρτηθεί, τέλος, από το συγκεκριμένο όχημα εγκατάστασης. Για τον λόγο αυτό, σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε πάντα μία δοκιμή εγκατάστασης στο όχημα, μαζί με το παιδί, προτού το αγοράσετε.
Σας παρακαλούμε να επιδείξετε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το πόδι του στηρίγματος να μην απομακρυνθεί από το δάπεδο, καθώς η μετάδοση της δύναμης γίνεται απευθείας διαμέσου του στηρίγματος αυτού. Αν υφίσταται επαφή με το δάπεδο, μπορεί να αγνοηθεί η προειδοποίηση που προέρχεται από το «εργαλείο ένδειξης επιπέδου κλίσης».
Στο τέλος, σας παρακαλούμε να επαληθεύετε πάλι όλους τους υπόλοιπους δείκτες. Αν συνεχίζουν να παραμένουν πράσινοι, αυτό σημαίνει ότι το κάθισμα έχει τοποθετηθεί με τρόπο σωστό και ασφαλή.
Σας παρακαλούμε να ελέγξετε τη διαδρομή της ζώνης ασφαλείας για να εξακριβώσετε αν το παιδί σας προσαρμόζεται ακόμα σωστά στο κάθισμα REVERSO.
Ορισμένες φορές, τα άνω τμήμα του σώματος του παιδιού μεγαλώνει γρηγορότερα από το κάτω ή και αντίστροφα. Σε αυτή τη μεταβατική φάση, το παιδί δεν έχει μεγαλώσει ακόμα πολύ αλλά, παρόλα αυτά, ενδέχεται να μην προσαρμόζεται τέλεια στο μέγεθος του καθίσματος REVERSO και θα πρέπει, επομένως, να χρησιμοποιήσει το αμέσως επόμενο μέγεθος καθίσματος.
Έχετε υπόψη σας ότι τα καθίσματα για παιδιά κατασκευάζονται πάντα με βάση τις επονομαζόμενες τυποποιημένες διαστάσεις, οι οποίες, δυστυχώς, δεν ανταποκρίνονται 100% σε όλα τα πραγματικά μεγέθη.

Για να ελέγξετε αν η διαδρομή των ζωνών είναι άριστη, συμβουλευτείτε την ακόλουθη εικόνα:Αν, παρόλα αυτά, αισθάνεστε ανησυχία όσον αφορά αυτό το ζήτημα, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας στείλετε σχετικές φωτογραφίες στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας [email protected] ώστε να εξετάσουμε το πρόβλημα.
Ναι, αλλά αφορά τη σειρά προϊόντων της έκδοσης 2016/2017. Αν χρειάζεστε βοήθεια για την εγκατάσταση παλαιότερων μοντέλων, σας παρακαλούμε απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας: [email protected]
Η αλλαγή από μία ετήσια συλλογή σε άλλη περιλαμβάνει συνήθως μία προσαρμογή των χρωμάτων και των στοιχείων σχεδιασμού του προϊόντος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πραγματοποιούνται και μικρές τεχνικές τροποποιήσεις.
Σε σχεδόν όλα τα πορτμπεμπέ, η κλίση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωμετρία του καθίσματος του αυτοκινήτου. Σας παρακαλούμε να ελέγξετε αν το υποπόδιο βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση, ενώ ταυτόχρονα όλοι οι σύνδεσμοι παραμένουν πράσινοι. Ορισμένες φορές βοηθά το να εγκατασταθεί το πορτμπεμπέ σε άλλη θέση. Γενικά, συνιστούμε να γίνει σε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα μία δοκιμαστική εγκατάσταση στο ίδιο αυτοκίνητο προτού πραγματοποιηθεί η αγορά.
Δυστυχώς, όχι. Κάθε βάση έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο κάθισμα για παιδιά με στόχο να προστατέψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ασφάλεια του παιδιού σας. Όταν σχεδιάζεται ένα κάθισμα με βάση, γίνεται πάντοτε προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί μία ήδη υπάρχουσα βάση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, όμως, αυτό είναι αδύνατο διότι μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια.
Ναι. Δεδομένου ότι το κάθισμα AIR μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς βάση, πολλοί χρήστες αγοράζουν πρώτα μόνο το πορτμπεμπέ και μετά τη βάση ISOFIX.
Το AIR, όπως και σχεδόν όλα μας τα προϊόντα, σχεδιάζονται στη Γερμανία και υπόκειται στα γερμανικά πρότυπα ποιότητας. Η παραγωγή, ωστόσο, γίνεται, όπως και με τους περισσότερους κατασκευαστές, στην Κίνα.
Το Concord AIR μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με τη χειρολαβή σε κάθετη θέση όσο και κατεβασμένη. Στο εγχειρίδιο οδηγιών συνιστούμε την παραλλαγή με την κατεβασμένη χειρολαβή, καθώς, στην περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης του αυτοκινήτου, το παιδί προστατεύεται περισσότερο. Σε κανένα άλλο είδος ατυχήματος (μετωπική ή οπίσθια σύγκρουση) δεν παίζει αποφασιστικό ρόλο.
Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το μήκος ή το βάρος για το θέμα αυτό. Η θέση της ζώνης ασφαλείας είναι αποφασιστικής σημασίας. Η έξοδος του ιμάντα ώμων πρέπει να είναι ουσιαστικά σε οριζόντια θέση. Μπορείτε να δείτε το σχέδιο στο εγχειρίδιο οδηγιών. Σκοπός του στρώματος υποστήριξης είναι να μη γλιστρά πολύ το νεογέννητο μέσα στο κάθισμα και μπορεί να αφαιρεθεί όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Το AIR.SAFE υποβλήθηκε σε δοκιμή τον Ιούνιο του 2014 από την STIWA και αξιολογήθηκε ως ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (1,6).
Από τη διενέργεια της δοκιμής αυτής και μετά, το πορτμπεμπέ δεν έχει υποστεί καμία μετατροπή στα τεχνικά του χαρακτηριστικά και, ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα της δοκιμής συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ.
Η χρήση του πορτμπεμπέ AIR δεν είναι εγκεκριμένη για αεροπλάνα. Μόνο το πορτμπεμπέ μας Ion διέθετε τέτοια άδεια.
Οι σκελετοί των καροτσιών Concord έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορες προσθήκες. Συμβαίνει κάποιες φορές, ορισμένα προϊόντα να κουνιούνται περισσότερο από κάποια άλλα. Βεβαιωθείτε, σας παρακαλούμε, ότι το πορτμπεμπέ είναι σωστά τοποθετημένο και δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει. Αν είναι όντως σωστά τοποθετημένο, δεν θα πρέπει να υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν δεν νιώθετε ασφαλής, απευθυνθείτε στο κατάστημα αγοράς για να βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση έχει γίνει σωστά.
Κατά κανόνα, όλα μας τα προϊόντα υπόκεινται σε ελέγχους ανά τακτικά χρονικά διαστήματα με σκοπό να εντοπίζεται τυχόν ύπαρξη βλαβερών ουσιών.
Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές, εξασφαλίζοντας, ως εκ τούτου, ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν καμία επιβλαβή ουσία. Η απουσία τέτοιων ουσιών επιβεβαιώνεται επίσης από τα τεστ της γερμανικής οργάνωσης Stiftung Warentest (γερμανικό ινστιτούτο διασφάλισης ποιότητας) και της αυτοκινητιστικής λέσχης ADAC (2014).
Το πορτμπεμπέ του μοντέλου AIR είναι ελαφρύτερο από αυτό του INTENSE. Κατά τα άλλα, και τα δύο πορτμπεμπέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παιδιά από τη γέννησή τους ώσπου το βάρος τους να φτάσει τα 13 kg.
Το πορτμπεμπέ INTENSE έχει βάρος 4,8 kg
Το πορτμπεμπέ AIR έχει βάρος 2,9 kg
Τα προϊόντα CONCORD δεν χρειάζονται ξεχωριστούς αντάπτορες για να συνδεθούν μεταξύ τους. Το μοντέλο AIR μπορεί να προσαρμοστεί απευθείας σε οποιοδήποτε καρότσι CONCORD. Αν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε το μοντέλο AIR μαζί με καρότσι άλλης μάρκας, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα CLIP.
Δυστυχώς όχι. Λόγω διαφορετικού γεωμετρικού σχήματος, κάθε προϊόν της εταιρείας μας διαθέτει διαφορετικό κάλυμμα και, κατά συνέπεια, τα καλύμματα των διαφορετικών μοντέλων της CONCORD δεν είναι εναλλάξιμα μεταξύ τους.
Το πορτμπεμπέ AIR μπορεί να στερεωθεί στο όχημα και «από μόνο του», χωρίς τη βάση Isofix, με τη ζώνη ασφαλείας 3 σημείων. Η βάση του Airfix μπορεί να στερεωθεί μόνο μέσω Isofix. Σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε επίσης το εγχειρίδιο χρήσης: http://de.concord.es/produkte/driving/kindersitze/air-safe/
Δυστυχώς, όχι. Στην περίπτωση του ULTIMAX αυτό δεν είναι δυνατό γιατί δεν έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τις ζώνες ασφαλείας του αυτοκινήτου.
Το μοντέλο ULTIMAX.3 είναι μια βελτιωμένη έκδοση του ULTIMAX.2, όσον αφορά τον χειρισμό του καθίσματος και την αντίδραση σε περίπτωση σύγκρουσης. Το νέο ULTIMAX.3 διαθέτει πλέον τέσσερις θέσεις κλίσης καθίσματος, όταν τοποθετείται με φορά αντίθετη από αυτή της κίνησης, καθώς και ευκρινέστερους δείκτες ISOFIX. Έχουν επίσης εφαρμοστεί μικρές τροποποιήσεις στη γεωμετρία του.
Η ισχύς της εγγύησης ξεκινά από τη στιγμή αγοράς του προϊόντος CONCORD. Η διάρκειά της αντιστοιχεί με την ισχύουσα προθεσμία νόμιμης εγγύησης στη χώρα του τελικού χρήστη.
Με τη βοήθεια του εργαλείου αναζήτησης καταστημάτων της ιστοσελίδας μας, θα βρείτε σίγουρα ένα κατάστημα κοντά στον τόπο κατοικίας σας: http://el.concord.es/reseller-search/
Αν δεν έχετε το εγχειρίδιο χρήσης, μπορείτε να το κατεβάσετε από τον ιστότοπό μας.
Όχι, δεν υπάρχει. Οι ζώνες ασφαλείας αποτελούν συστατικό στοιχείο της τεχνικής ασφάλειας και, ως εκ τούτου, απαιτείται νέα ειδική έγκριση για την τροποποίηση του μήκους των ζωνών.
Αυτό, δυστυχώς, δεν είναι δυνατό. Η βάση ISOFIX συμβάλλει αποφασιστικά στην ασφάλεια του προϊόντος και, για τον λόγο αυτό, πρέπει να εφαρμόζει άψογα στο προϊόν και στην ομάδα ηλικίας του παιδιού το οποίο προορίζεται να προστατέψει.
Δυστυχώς, η κεκλιμένη θέση του ULTIMAX.2 εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη γεωμετρία του οχήματος. Έτσι, ορισμένες φορές βρίσκεται σε περισσότερο όρθια ή άκαμπτη θέση. Για τον λόγο αυτό, συνιστούμε, προτού αγοράσετε το κάθισμα, να ζητήσετε από το κατάστημα να κάνετε μία δοκιμή τοποθέτησης.
Η ομάδα του τμήματος τεχνικής ανάπτυξης της εταιρείας μας έλαβε υπόψη της το ζήτημα αυτό και περιέλαβε στην επόμενη γενιά καθισμάτων, ULTIMAX.3, έναν μηχανισμό ρύθμισης της καθιστής/κεκλιμένης θέσης για όταν το κάθισμα είναι εγκατεστημένο με φορά αντίθετη από αυτή της κίνησης.
Το κάθισμα ABSORBER XT έχει λάβει έγκριση σύμφωνα με το πρότυπο ECE R44/04, ως κάθισμα κατηγορίας I.
Αυτό σημαίνει ότι το κάθισμα μπορεί να φέρει βάρος από 9 έως 18 kg (που αντιστοιχεί, περίπου, στις ηλικίες μεταξύ 9 μηνών και 4 ετών).
Το κάθισμα ABSORBER XT διαθέτει έγκριση που εμπίπτει στην κατηγορία «οιονεί καθολική».
Τα εγκεκριμένα οχήματα απαριθμούνται στον κατάλογο Car-Fitting (καθίσματα που προσαρμόζονται σε κάθε όχημα): http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/85carfittinglist_absorber.pdf
Το κάθισμα Transformer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά ηλικίας έως 12 ετών ή μέχρι 150 cm ύψος.
Η νομοθεσία στηρίζεται σε συγκεκριμένες μετρήσεις που προσαρμόζονται σε έναν όσο τον δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών.
Η πλάτη μπορεί να ρυθμιστεί σε ύψος μεταξύ 63 και 82 cm και καλύπτει παιδιά με ύψος έως 150 cm επιτρέποντάς τους να καθίσουν με ασφάλεια και άνεση.
Όταν ένα ελατήριο συμπίεσης δεν λειτουργεί για να ρυθμιστεί το ύψος, ενδέχεται να χρειάζεται να εφαρμοστεί πίεση ώστε να ενεργοποιηθεί και πάλι. Το πιο απλό που μπορείτε να κάνετε στην περίπτωση αυτή, είναι να πιέσετε το κάθισμα TRANSFORMER από την πάνω του πλευρά· το ελατήριο συμπίεσης θα πρέπει, κανονικά, να ενεργοποιηθεί ξανά και να μην παρουσιάζει πλέον εμπλοκή. Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας [email protected]
Ναι, το TRANSFORMER έχει λάβει έγκριση για χρήση στις κατηγορίες «καθολική» και «οιονεί καθολική» και μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς το σύστημα TWINFIX. Όσον αφορά την ασφάλεια, τα αποτελέσματα των δοκιμών είναι παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις.
Όταν χρησιμοποιείτε το TWINFIX για την ομάδα ηλικιών που εμπίπτει στην κατηγορία II/ III, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τον κατάλογο Car-Fitting (καθίσματα που μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε όχημα).
Το σύστημα στερέωσης TWINFIX του καθίσματος TRANSFORMER αποτελεί απλά ένα επιπρόσθετο μέτρο ασφαλείας ενάντια στην ολίσθηση αλλά δεν υποκαθιστά τη στερέωση στο αυτοκίνητο. Όπως μπορείτε να δείτε στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, το κάθισμα TRANSFORMER πρέπει πάντα να στερεώνεται στο αυτοκίνητο.
Η ταπετσαρία μπορεί να αποσπαστεί και να πλυθεί οποιαδήποτε στιγμή, ακολουθώντας τις ειδικές οδηγίες φροντίδας που αναγράφονται στην ετικέτα. Δεν μπορεί να αγορασθεί πρόσθετη ταπετσαρία αντικατάστασης. Αν η ταπετσαρία έχει φθαρεί, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας [email protected]
Τα μαξιλάρια συγκράτησης υποβάλλονται σε δοκιμές και εγκρίνονται ειδικά για κάθε βρεφικό κάθισμα, και ως εκ τούτου δεν μπορούν να εναλλαχτούν μεταξύ τους ούτε να αγορασθούν μεμονωμένα. Έχετε υπόψη σας ότι δεν είναι εγκεκριμένη η χρήση του καθίσματος με μαξιλάρι συγκράτησης διαφορετικό από αυτό που του αντιστοιχεί.
Η βασική διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι τα μοντέλα Transformer X-Bag, T και XT είναι εγκεκριμένα για χρήση από παιδιά ηλικίας 3 έως 12 ετών ή με βάρος μεταξύ 15 και 36 kg (κατηγορίες καθισμάτων II και III), ενώ τα μοντέλα Transformer PRO και Transformer XT PRO είναι εγκεκριμένα για χρήση από παιδιά ηλικίας 9 μηνών έως 12 ετών ή με βάρος μεταξύ 9 και 36 kg (κατηγορίες καθισμάτων I/ II/ III).
Μεταξύ των μεμονωμένων μοντέλων κάθε κατηγορίας, υπάρχουν επίσης κι' άλλες διαφορές, οι οποίες αφορούν τον εξοπλισμό που διαθέτουν.
Μπορείτε να τις δείτε συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα:
Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν σύστημα TWINFIX που επιτρέπει εύκολη στερέωση του καθίσματος στα σημεία Isofix του αυτοκινήτου. Έχετε υπόψη σας ότι το σύστημα TWINFIX της CONCORD δεν είναι συγκρίσιμο με το σύστημα Isofix. Το σύστημα αυτό ενισχύει την ασφάλεια και διατηρεί το κάθισμα στη θέση του αλλά δεν υποκαθιστά τον μηχανισμό στερέωσης του καθίσματος, είτε το παιδί κάθεται σε αυτό είτε όχι.
Όχι, αυτό δεν είναι δυνατό γιατί το κάθισμα TRANSFORMER έχει λάβει έγκριση με το σύστημα TWINFIX. Για να εφαρμοστεί το σύστημα ISOFIX, το κάθισμα θα πρέπει να λάβει νέα έγκριση.
Ναι, υπάρχουν τέτοιου είδους μηχανισμοί για τα καθίσματα TRANSFORMER XT και XT PRO.
Οι βοηθητικοί αυτοί μηχανισμοί περιλαμβάνονται στον εφοδιασμό και των δύο μοντέλων. Για με εύκαμπτο σύστημα TWINFIX, οι βοηθητικοί αυτοί μηχανισμοί δεν είναι συνήθως απαραίτητοι. Αν, παρά ταύτα, αντιμετωπίσετε προβλήματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας [email protected]
Όσον αφορά τα αξεσουάρ, δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο ηλικίας. Το μόνο αποφασιστικής σημασίας δεδομένο είναι το μέγεθος του κεφαλιού του παιδιού. Η λωρίδα του poncho είναι επεκτάσιμη και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά μέχρι 4 ετών περίπου.
Στην εξειδικευμένη αγορά παιδικών προϊόντων σήμερα υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία καροτσιών για παιδιά. Προτείνουμε μια γενική άποψη των «ειδικών χαρακτηριστικών» που μπορεί να σας βοηθήσει στην επιλογή σας:

Αθλητικά καρότσια: στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται όλα τα καρότσια που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά του παιδιού σε καθιστή κυρίως θέση και περιλαμβάνει καρότσια περιπάτου, βρεφικά καρότσια/πολυκαρότσια, καρότσια τύπου shopper και τρίτροχα καρότσια.

Τα καρότσια περιπάτου χρησιμοποιούνται από τη στιγμή που το παιδί μπορεί να καθίσει (από τους 6 μήνες, περίπου, έως τα 3 χρόνια / 15 kg). Σε συνδυασμό με ένα καλάθι, ένα πορμπεμπέ ή ένα ριλάξ, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μωρά.

Βρεφικά καρότσια/πολυκαρότσια: στα καρότσια αυτά μεταφέρονται μόνο μωρά και νεογέννητα μέχρι 9 μηνών περίπου. Είναι δύσκολο να βρει κανείς στην αγορά τέτοια κλασικά βρεφικά καρότσια γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολύ καιρό. Το πολυκαρότσι, ωστόσο, σας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψετε το καρότσι με τέτοιο τρόπο ώστε το παιδί να μπορεί να καθίσει στην αντίθετη κατεύθυνση. Αν το καρότσι διαθέτει περιστρεφόμενη λαβή, θα μπορεί να τοποθετηθεί και στις δύο θέσεις. Τα πολυκαρότσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν από νεογέννητα έως παιδιά 3 ετών.

Καρότσια shopper: βασικά τους χαρακτηριστικά, η ευκολία στον χειρισμό και η ιδιαίτερη αντοχή τους. Άνεση και ευκολία σε παιδιά και γονείς που πάνε για ψώνια στην πόλη (από 9 μηνών περίπου έως 3 ετών / 15 kg).

Τρίτροχα: τα καρότσια αυτά είναι κατάλληλα για γονείς δραστήριους και αθλητικούς. Χάρη στις τρεις τους ρόδες, σας επιτρέπουν να τα μετακινείτε στο δάσος ή στην εξοχή, αλλά και στην άσφαλτο, όπου είναι αθόρυβα ακόμα και με μεγάλη ταχύτητα.
Μωρά και μικρά παιδιά περνούν σχετικά αρκετό χρόνο στα βρεφικά καρότσια και στα καρότσια περιπάτου. Για τον λόγο αυτό, το καλάθι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο άνετο και αρκετά ευρύχωρο ώστε το παιδί να μπορεί να κινείται μέσα και να παίζει. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει μία σταθερή επιφάνεια στήριξης και μαλακή εσωτερική επένδυση. Το καρότσι θα πρέπει να διαθέτει καλή ανάρτηση και σταθερή πλάτη, η οποία θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίζεται σε καθιστή/ύπτια θέση, και ένα καλό υποπόδιο και ευρύχωρο εσωτερικό. Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι το καρότσι διαθέτει ένα ρυθμιζόμενο σε ύψος χερούλι, που μπορεί να ρυθμίζεται στο ύψος οποιουδήποτε ενήλικα. Το ιδανικό είναι ο αντιβραχίονας να βρίσκεται σε οριζόντια θέση όταν συγκρατείται η λαβή. Οι μπροστινές ρόδες θα πρέπει να είναι περιστρεφόμενες για καλύτερο χειρισμό του καροτσιού. Είναι επίσης χρήσιμο ένα καλάθι όπου τοποθετούνται τα ψώνια. Αν οι γονείς πρέπει να ανεβάζουν το καρότσι με το παιδί σε λεωφορείο, θα ήταν χρήσιμο ένα καρότσι από αλουμίνιο, που είναι ελαφρύτερο. Και ένα καρότσι περιπάτου, που, όταν κλείνει, γίνεται μικρό και συμπαγές και χωράει στον χώρο αποσκευών του αυτοκινήτου. Τα καλύμματα που αφαιρούνται εύκολα και είναι πλενόμενα διευκολύνουν σημαντικά τον καθαρισμό του καροτσιού.
Η ασφάλεια αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κριτήριο που πρέπει να τηρούν όλα τα καρότσια. Όταν αγοράζετε ένα καρότσι, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη σας αν είναι εγκεκριμένο σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1888, το οποίο ορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας και τις διαδικασίες δοκιμών των καροτσιών. 

Ένα καρότσι θα πρέπει να είναι ασφαλές ενάντια σε ανατροπές. Ένα καρότσι με τέσσερεις τροχούς και μία μεγάλη απόσταση μεταξύ των αξόνων προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα. Το καρότσι πρέπει να είναι επίσης εφοδιασμένο με σύστημα ασφαλείας που να το εμποδίζει να διπλώνει τυχαία. Το παιδί πρέπει να συγκρατείται από συνδετήρα ασφαλείας και σύστημα από τιράντες.
Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης των καροτσιών CONCORD περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης που αποστέλλεται.
Τα καρότσια περιπάτου CONCORD μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παιδιά μεγαλύτερα από 6 μηνών ή, για την ακρίβεια, για παιδιά που μπορούν να παραμείνουν καθισμένα μόνα τους, ώσπου να φτάσουν τα 15 kg βάρος. Αν θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε για παιδιά μικρότερα των 6 μηνών, στη συλλογή εξαρτημάτων θα βρείτε τόσο πορτμπεμπέ όσο και καλάθια που μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα στα καρότσια περιπάτου CONCORD.
Αν χρειάζεστε κάποιο ανταλλακτικό για το καρότσι σας, παρακαλούμε ζητήστε το στο εξειδικευμένο σας κατάστημα. Αν χρειαστεί επισκευή, το εξειδικευμένο κατάστημα θα αποστείλει το καρότσι στον κατασκευαστή.
Στη συλλογή εξαρτημάτων, θα βρείτε όλα τα πατίνια που προσαρμόζονται στα καρότσια περιπάτου CONCORD.
Όχι, τα καρότσια CONCORD δεν είναι σχεδιασμένα για footing.
Η περίοδος εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς. Η διάρκεια της εγγύησης εξαρτάται από τη νόμιμη διάρκεια εγγύησης στη χώρα κάθε τελικού καταναλωτή (στη Γερμανία είναι 24 μήνες).
Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες για τηλεφόρτωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.concord.de Αν δεν βρείτε εκεί τις οδηγίες που αναζητάτε, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του εντύπου επικοινωνίας.
Όσον αφορά τους λεκέδες, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στην ετικέτα οδηγιών φροντίδας του καλύμματος.
Παρακαλούμε συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης.
Αν δεν έχετε εύκαιρο το εγχειρίδιο χρήσης, μπορείτε να το συμβουλευθείτε στον ιστότοπό μας:
http://media.concord.es/archivos2016/archivos/documentos/manual_wanderer_150810_de_internet.pdf
Φροντίστε να ελέγξετε πάλι ότι έχετε κάνει χρήση όλων των μηχανισμών επιμήκυνσης των ιμάντων. Για τον σκοπό αυτό, αφαιρέστε επίσης το τμήμα του ιμάντα που είναι παραγεμισμένο με μαλακό υλικό, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν έχετε παραλείψει να χρησιμοποιήσετε κανέναν μηχανισμό ρύθμισης. Αν συνεχίζετε να έχετε την αίσθηση ότι οι ιμάντες είναι υπερβολικά κοντοί, παρακαλούμε να μας στείλετε σχετικές φωτογραφίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] όπου θα πρέπει να φαίνεται το σύστημα των ιμάντων ασφαλείας χωρίς το παραγεμισμένο με μαλακό υλικό εξάρτημα (με και χωρίς το παιδί).
Το σύστημα των ιμάντων έχει σχεδιαστεί για χρήση σε νεογέννητα ώσπου το βάρος τους να φθάσει τα 15 kg.
Το WANDERER πληροί τα κύρια πρότυπα ασφαλείας που βρίσκονται σε ισχύ. Έχει επίσης υποβληθεί σε δοκιμές ασφαλείας από διαπιστευμένο ινστιτούτο δοκιμών, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή οδηγία (DIN EN 1888:2012), με αποτέλεσμα η ασφάλεια του να είναι απόλυτα εγγυημένη. Το σύμβολο GS είναι ένα προαιρετικό σήμα ασφαλείας που προσφέρει η TÜV (γερμανικός οργανισμός πιστοποίησης), χωρίς να είναι απαραίτητο. Το Wanderer δεν διαθέτει το σήμα GS.
Η CONCORD χρησιμοποιεί αντάπτορα PROFIX σε όλα της τα προϊόντα, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι όλα της τα εξαρτήματα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα μοντέλα βρεφικών καροτσιών CONCORD.
Τα συμπληρωματικά κομμάτια, ωστόσο, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κάθε μοντέλο και δεν μπορούν να εναλλαχτούν μεταξύ τους κατά βούληση.
Στο εγχειρίδιο χρήσης απεικονίζεται μία γενική αναπαράσταση του καροτσιού, η οποία χρησιμοποιείται για τις διαφορετικές εκδοχές του μοντέλου και, ως εκ τούτου, εμφανίζει όλες τις πιθανές μορφές του.
Το μοντέλο WANDERER δεν διαθέτει εξάρτημα παραγεμισμένο με μαλακό υλικό για την περιοχή ανάμεσα στα πόδια. Δεν πρόκειται, επομένως, για σφάλμα κατά την τροφοδοσία του προϊόντος. Μέχρι σήμερα οι πελάτες μας δεν μας έχουν υποδείξει την ανάγκη χρήσης ενός τέτοιου εξαρτήματος. Αν έχετε την αντίθετη άποψη, σας παρακαλούμε να μας το γνωστοποιήσετε.
Σας ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας, για το άνοιγμα και το κλείσιμο της ζώνης ασφαλείας χρειάζεται να εξασκηθεί σχετική δύναμη. Η νομοθεσία με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να αποφευχθεί να λύσει το παιδί απροειδοποίητα τη ζώνη, γεγονός που ενέχει υψηλό κίνδυνο τραυματισμού. Επειδή, ωστόσο, δίνουμε ιδιαίτερη αξία στην ικανοποίηση των πελατών μας, θα μεταφέρουμε την παρατήρησή σας στο τμήμα τεχνικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, με σκοπό να αξιοποιηθεί το δυναμικό βελτιστοποίησης του μηχανισμού αυτού.
Σας ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Δυστυχώς, για τεχνικούς λόγους και για λόγους ασφαλείας, για την ενεργοποίηση των φρένων στάθμευσης χρειάζεται να εξασκηθεί σχετική δύναμη. Αν χρησιμοποιούνταν φρένα με ιδιαίτερα εύκολη ενεργοποίηση, θα υπήρχε κίνδυνος να ενεργοποιηθούν ακούσια και αυτό θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το παιδί. Επειδή, ωστόσο, δίνουμε ιδιαίτερη αξία στην ικανοποίηση των πελατών μας, θα μεταφέρουμε την παρατήρησή σας στο τμήμα τεχνικής ανάπτυξης της εταιρείας μας, με σκοπό να αξιοποιηθεί το δυναμικό βελτιστοποίησης του μηχανισμού αυτού.
Η προτίμηση σκληρού ή μαλακού καθίσματος είναι κάτι πολύ υποκειμενικό και για τον λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί το κάλυμμα SNUGGLE.
Το εξάρτημα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα παιδικά καρότσια.
Δυστυχώς, ο σκελετός δεν μπορεί να αγορασθεί μεμονωμένα. Αν παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας [email protected]
Πλάτος καθίσματος: 31,0 cm – Ύψος πλάτης: 41,0 cm – Βάθος καθίσματος: 27,0 cm
Δεν μπορεί να αγορασθεί χωριστά ούτε ο σκελετός ούτε το ριλάξ. Άλλα αξεσουάρ, αντίθετα, όπως το SLEEPER 2.0 και το SCOUT διατίθενται μεμονωμένα για πώληση. Μπορείτε να τα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: http://de.concord.es/produkte/moving/
Ναι, η CONCORD έχει στη συλλογή της δύο προϊόντα που μπορούν να αγορασθούν μεμονωμένα και είναι ειδικά σχεδιασμένα για τα καρότσια CONCORD: Το HUG και το COCOON. Τα προϊόντα αυτά θα τα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση: http://de.concord.es/produkte/moving/accessories/
Ναι, η ομπρέλα μας SUNSHINE μπορεί να αγορασθεί μεμονωμένα.
Το καρότσι NEO περιλαμβάνει στον στάνταρ εξοπλισμό του μία κουκούλα προστασίας από τη βροχή. Αν η κουκούλα παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, σας παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο κατάστημα της περιοχής σας ή απευθείας στην CONCORD ([email protected]).
Η CONCORD χρησιμοποιεί έναν αντάπτορα PROFIX σε όλα της τα προϊόντα, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι όλα της τα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα μοντέλα βρεφικών καροτσιών CONCORD.
Τα συμπληρωματικά κομμάτια, ωστόσο, έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το κάθε μοντέλο και δεν μπορούν να εναλλαχτούν μεταξύ τους κατά βούληση.
Φροντίστε να ελέγξετε πάλι ότι έχετε κάνει χρήση όλων των μηχανισμών επιμήκυνσης των ιμάντων. Για τον σκοπό αυτό, αφαιρέστε επίσης το τμήμα του ιμάντα που είναι παραγεμισμένο με μαλακό υλικό, ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν έχετε παραλείψει να χρησιμοποιήσετε κανέναν μηχανισμό ρύθμισης. Αν συνεχίζετε να έχετε την αίσθηση ότι οι ιμάντες είναι υπερβολικά κοντοί, παρακαλούμε να μας στείλετε σχετικές φωτογραφίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], όπου θα πρέπει να φαίνεται το σύστημα των ιμάντων ασφαλείας χωρίς το παραγεμισμένο με μαλακό υλικό εξάρτημα (με και χωρίς το παιδί).
Το QUIX έχει σχεδιαστεί για παιδιά από 6 μηνών και μπορεί να αντέξει βάρος μέχρι 15 kg. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
Πλάτος καθίσματος: 31,0 cm – Ύψος πλάτης: 51,0 cm – Βάθος καθίσματος χωρίς υποπόδιο: 20,0 cm – Βάθος καθίσματος με υποπόδιο: 36,0 cm
Ελέγξτε αν οι λωρίδες των ζωνών παρουσιάζουν συστροφές. Αυτό μπορεί να συμβεί ορισμένες φορές μετά το κλείσιμο και το άνοιγμα του σπαστού καλαθιού SCOUT. Αν δεν καταφέρετε να λύσετε το πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας [email protected]
Ναι, σωστά. Με τον αντάπτορα CLIP μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σπαστό καλάθι SCOUT μαζί με προϊόντα άλλων εταιρειών που διαθέτουν σημεία στερέωσης Maxi-Cosi.
Τα προϊόντα της CONCORD μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους εύκολα, χωρίς να απαιτείται η χρήση του αντάπτορα CLIP!
Το κάλυμμα στην περιοχή των ποδιών, το εσωτερικό κάλυμμα και το κάλυμμα με τη μαλακή εσωτερική επένδυση του SCOUT μπορούν να αποσπαστούν και να πλυθούν σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης.
Οι εσωτερικές διαστάσεις είναι 72 x 28 cm.
Οι εσωτερικές του διαστάσεις είναι 66 cm μήκος x 27 cm πλάτος.
Η CONCORD χρησιμοποιεί αντάπτορα PROFIX σε όλα της τα προϊόντα, εξασφαλίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο ότι όλα της τα εξαρτήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με όλα τα μοντέλα παιδικών καροτσιών CONCORD.
Το SLIDER μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το NEO από την έκδοση του μοντέλου της συλλογής 2015/16 και μετά.
Το SLIDER προσαρμόζεται σε μοντέλα της συλλογής 2012/13 και μεταγενέστερα.
Το SLIDER, δυστυχώς, είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθεί με παλιότερα μοντέλα.
Όχι, το SLIDER δεν είναι προσαρμόζεται στο WANDERER. Το SLIDER έχει σχεδιαστεί ειδικά για το καρότσι NEO και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε άλλα καρότσια. Δεν σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε στο εγγύς μέλλον παρόμοιο προϊόν για τα υπόλοιπα καρότσια.
Το βάρος είναι σημαντικό όσον αφορά τη χρήση του SNUG. Το SNUG είναι ένα μαλακό καλάθι που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το παιδί ΔΕΝ μπορεί να καθίσει μόνο του. Το SNUG μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως σάκος για τα πόδια, κατά τη χρήση του καροτσιού (έως 15 kg).
Ο αντάπτορας CLIP έχει σχεδιαστεί για να μπορεί το MaxiCosi να χρησιμοποιηθεί με προϊόντα άλλης μάρκας.
Έχει δοκιμαστεί και εγκριθεί η χρήση με τα ακόλουθα μοντέλα:

Mamas & Papas Sola
Mamas & Papas Urbo
Teutonia Mistral
Hartan Racer GT
Bugaboo (όλα)

Μπορεί φυσικά να προσαρμοστεί και σε άλλα μοντέλα, αλλά είναι εγκεκριμένα μόνο για τα παραπάνω.
Οι οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης για τα προϊόντα αυτά περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης που αποστέλλεται.
Όσον αφορά τους λεκέδες, λάβετε υπόψη σας τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης και στην ετικέτα οδηγιών φροντίδας του καλύμματος.
Αν χρειάζεστε ανταλλακτικά για το κάθισμά σας για παιδιά, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο σας κατάστημα επιδεικνύοντας ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς. Αν χρειαστεί επισκευή, το εξειδικευμένο κατάστημα θα αποστείλει το κάθισμα στον κατασκευαστή.
Η περίοδος εγγύησης ξεκινά με την ημερομηνία αγοράς. Η διάρκεια της εγγύησης εξαρτάται από τη νόμιμη διάρκεια εγγύησης στη χώρα κάθε τελικού καταναλωτή (στη Γερμανία είναι 24 μήνες).
Οι οδηγίες χρήσης είναι διαθέσιμες για τηλεφόρτωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.concord.de Αν δεν βρείτε εκεί τις οδηγίες που αναζητάτε, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του εντύπου επικοινωνίας.
Το Concord Rio δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για παιδιά μεγαλύτερα από 6 μηνών και/ή με βάρος μεγαλύτερο από 9 kg. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
Το WALLABEE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παιδιά με βάρος μέχρι 18 kg.
Η καρέκλα φαγητού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ηλικία των 36 μηνών και μέχρι 15 kg βάρος.
Οι διαστάσεις του προϊόντος όταν είναι «ανοιχτό» είναι: 62 -71 cm μήκος x 51 cm πλάτος x 90 – 106 cm ύψος.